Declaració humanista d'Amsterdam

DECLARACIÓ HUMANISTA D’AMSTERDAM 2002

L’humanisme és el resultat d’una llarga tradició de pensament lliure que ha inspirat a molts dels més importants pensadors i artistes, i que va donar origen a la ciència. Els fonaments de l’humanisme modern són els següents:

  1. L’humanisme és ètic. Afirma el valor, dignitat i autonomia de l’individu, i el dret de cada ser humà a la major llibertat possible, respectant els drets dels altres. Els humanistes tenen el deure de treballar pel benestar de tota la humanitat, incloent a les generacions futures. Els humanistes pensen que la moralitat és una part intrínseca de la naturalesa humana, basada en la comprensió i la preocupació pels altres, i que no necessita aprovació externa.
  2. L’humanisme és racional. Busca utilitzar la ciència creativament, no de forma destructiva. Les solucions als problemes del món es troben en el pensament i accions humanes i no en una intervenció divina. L’humanisme promou l’aplicació dels mètodes de la ciència i de la investigació lliure als problemes del benestar humà. Però l’aplicació de la ciència i la tecnologia deu estar guiada pels valors humans. La ciència ens dóna els mitjans, i els valors humans ens deuen proposar els fins.
  3. L’humanisme recolza la democràcia i els drets humans. Busca el màxim desenvolupament possible de cada ser humà. Afirma que la democràcia i el desenvolupament humà són drets. Els principis de la democràcia i dels drets humans poden aplicar-se en moltes relacions humanes i no es limiten a ser formes de govern.
  4. La llibertat personal ha d’anar unida a la responsabilitat social. L’humanisme busca construir un món basat en la idea que la persona lliure és responsable davant la societat i reconeix la nostra dependència i responsabilitat amb el món natural. L’humanisme és anti-dogmàtic, i no imposa cap creença sobre els seus seguidors. Està compromés amb l’educació lliure d’adoctrinament.
  5. L’humanisme és una resposta a l’àmplia demanda de trobar una alternativa a la religió dogmàtica. Les principals religions del món afirmen estar basades en revelacions que se suposen fixes per a tots els temps, i moltes d’elles busquen imposar la seua visió del món a tota la humanitat. L’humanisme reconeix que el coneixement fiable del món i de nosaltres mateixos sorgeix d’un procés continu d’observació, avaluació i revisió.
  6. L’humanisme valora la creativitat artística i la imaginació, i reconeix el poder transformador de l’art. Afirma la importància de la literatura, la música i les arts visuals i escèniques per al desenvolupament i la realització personal.
  7. L’humanisme és una postura davant la vida que busca la màxima realització possible per mitjà d’una vida creativa i ètica, i ofereix els mitjans ètics i racionals per afrontar els reptes actuals. L’humanisme pot ser una forma de vida per a tot el món, en qualsevol lloc.


    El nostre treball és fer als sers humans conscients, en els termes més senzills possibles, del que pot significar l’humanisme per a ells i a què els compromet. Utilitzant la investigació lliure, el poder de la ciència i la imaginació creativa per a la promoció de la pau, i al servei de la compassió, tenim la confiança de comptar amb els mitjans adequats per a resoldre els nostres problemes. Fem una crida als que compartisquen esta convicció per unir-se a nosaltres en esta empresa.

Congrés de la Unió Internacional Ètica Humanista, amb representants en l’ONU: www.iheu.org

Humanistes coneguts: Carl Sagan, Isaac Asimov, Umberto Eco, Albert Einstein, Noam Chomsky, Walt Withman, Erich Fromm, Bertrand Russell, Abraham Maslow, Nicola Tesla, Friedrich Schiller, Johannes Brahms, Leonard Bernstein, Albert Ellis, Stephen Fry, Neil deGrasse Tyson..

Descarregar PDF